รับสมัครงาน/ฝึกงาน

Showing 1-20 of 62 items.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง รายวัน) 18 พฤษภาคม 2565
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 27 เมษายน 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 19 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบฯเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 23 มีนาคม 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา 15 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 11 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 9 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 2 มีนาคม 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา 1 มีนาคม 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 25 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 8 อัตรา 14 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 ตำแหน่ง 29 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 26 มกราคม 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา 17 มกราคม 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 อัตรา 21 ธันวาคม 2564
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 ตำแหน่ง 2 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง 10 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน ) 4 อัตรา 2 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 30 ตุลาคม 2564